Alkol ve Alkolün neden olduğu kazalardan sadece biri

Alkolün Zararları

Alkolün Zararları dendiğinde, bunu en kısa ve öz olarak anlatmak istersek "İçki, bütün kötülüklerin anasıdır." ifadesi en doğru olanıdır. Çünkü Alkol, içen kişinin fiziksel sağlığını bozmasının yanında, ruhsal sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Maddi olarak kayba uğratır. Ailesiyle ve sevdikleriyle sorunlar yaşamasına neden olur. Toplum yapısını ve huzurunu olumsuz etkiler. Suça teşvik eder ve suç oranını arttırır. Yani, alkolün zararları fiziksel ve ruhsal zararlar, topluma zararları, aileye etkisi, suç oranlarını arttırması, trafik kazaları gibi çok geniş bir açıdan ele alınabilir. Bu nedenle, "Bütün kötülüklerin anası" ifadesi oldukça yerindedir.

Alkol, insanın zihnini bulandıran ve sağlıklı düşünmesine engel olan bir maddedir. Yani, bir çeşit uyuşturucudur. Alkol alan kişi, alkollü iken sağlıklı düşünemez ve sağlıklı hareket edemez. Bu nedenle, alkol hem kullanan kişi için hem de çevresi için bir tehlikedir.

Alkollü bir sürücünün neden olduğu kazanın kurbanı...

Dünya Sağlık Örgütü'nün, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkede yaptığı araştırmalara göre;

Dünya'daki
Cinayetlerin %85
Tecavüzlerin %50
Şiddet Olaylarının %50
Ölümcül Trafik Kazalarının %65
Aile içi kavga ve geçimsizliklerin %70
Sonradan Olan Akıl Hastalıklarının %60

oranında etkili unsuru ya da sebebi ALKOL'dür!!!

Diğer bir ifadeyle bu suçları işleyenlerin, yukarıda verilen oranlarda bir kısmının suç işlerken alkollü olduğu tesbit edilmiştir.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın yaptığı bir diğer çalışma da bu tespitleri destekliyor. Buna göre Türkiye'de ölümlü kazaların yüzde 55'inde alkol etkili.

Daha fazla kaynak isteyenler için bu konuda yapılmış istatistikler ve uluslararası resmi kurumların sayfaları:
Amerikan Ulusal Alkolizm Enstitüsü
Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarında alkolün etkisi istatistiği
Alkolün beyin üzerindeki etkileriyle ilgili
Alkolün özellikle 21 yaşından önceki kullanımlarında beyne verdiği zararla ilgili
Amerikan Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadele Konseyi Alkol ve Suç raporu
Alkolün suça etkileriyle ilgili bir araştırma

Alkol, aynı zamanda vücut sağlığını da çok olumsuz olarak etkilemektedir. Erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda ise adet düzensizliğine sebep olmakta, anne karnındaki bebeğin gelişimini de çok olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, vücudun tez zamanda yaşlanmasına ve erken bunamaya yol açan alkol pek çok hastalığın başlıca sebebidir.

Ayrıca, evliliklerin huzursuz oluşunun ve boşanmaların ilk sebebi de alkoldür.

2006 TUİK raporuna göre ülkemizdeki boşanmaların %12,2’sinin resmi sebebi içki ve kumardır. Ancak diğer boşanma sebepleri olan sorumsuzluk ve ilgisizlik, evin geçimini sağlayamama, saygısız davranma, dayak, eşe ve çocuklara karşı kötü muamelenin ana faktörlerinden birinin de alkol olabileceği düşünüldüğü takdirde alkolün boşanmalardaki etkisi belirtilen yüzdenin çok üzerine çıkmaktadır. Türk halkının %83’ü ana boşanma sebepleri arasında alkolü saymaktadır.

Kısacası alkol kişiye, aileye ve topluma ciddi zararlar vermektedir.

Alkol sorunları unutmanın ya da çözmenin aracı değil, sorunların kaynağıdır.

İşte alkollü içkilerin haram olmasının nedeni de budur. Allah, Kuran'da şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?" Maide Suresi, 90-91

Alkolün Zararları . Com

Alkolün Zararları.Com alkolün insanımıza, ailelere ve topluma vermiş olduğu çok ciddi tahribata karşı bir bilinç oluşturmak ve bu tahribatı azaltmak amacıyla, bir sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanmıştır ve kar amacı gütmemektedir.

Alkolün sağlığa, topluma, aileye ve ekonomiye zararları üzerinde durularak, kullananların bu zararlı alışkanlıklarından kurtulmalarına vesile olmak, özenenler için de alkolün hiç de özenilecek bir tarafının olmadığının anlaşılmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Alkol kullanan kişilerin sarhoş halleri ile neden oldukları kazalar ve ölümler vurgulanmış ve alkolün bir eğlence aracı değil, kişiyi rezil durumlara sokabilen ve yavaş yavaş ya da aniden hem kendini hem de çevresini ölüme götüren bir ölüm aracı olduğu ortaya konmuştur.

Sitemizde yer alan yazı ve resimlerin, kaynak belirtilerek kullanımı serbesttir.