Alkol ve Alkolün Zararları: İşte iki Sarhoş...

Alkolle ilgili atasözü ve deyimler

Bir kadeh mey kişinin cümle hicabın götürür.

Borca içen iki kez sarhoş olur.

Değme/Dokunma sarhoşa, yıkılana kadar gitsin.

Eğri büğrü gidersin, yolun meyhane besbelli.

Eşeğe rakı içirmişler, çulunu bahşiş vermiş.

Gece şarap, gündüz kumar; bu masalla cennet umar.

Hancı sarhoş, yolcu sarhoş, ne halt etsin odabaşı.

Her (içki yapılan) üzüm tanesinde bir şeytan vardır.

İçki öldürür, kumar süründürür/söndürür.

İçki söyletir.

İçme be arkadaş sarhoş olursun, saat beşten sonra pişman olursun.

İçtin üzüm suyunu, döktün yüzün suyunu.

İşret insanın aynasıdır. / İşret/İçki insanın mihenk taşıdır.

İyi şarapla dilber/oynak avrat, iki tatlı zehirdir.

Keçi şarap içmiş, dağa kurt aramaya gitmiş.

Kurban kavurması ile rakı içilmez.

Meyhane kararı çabuk bozulur.

Meyhanede yazılan, cehennemde okunur.

Rakıya verip anırma, tütüne verip savurma.

Rakıyı fareye içirmişler de: "Kediyi bana buluverin" demiş.

Sarhoş ayılınca düşünceye varır.

Sarhoş herkesi sırdaş bilir.

Sarhoşa dokunma, kendi yıkılsın. / Bırak sarhoşu kendi yıkılsın.

Sarhoşa mektup yazma, ya okur ya okumaz.

Sarhoştan deli bile korkar.

Sarhoştan tanık olmaz.

Sarhoşun ağzı burnu yerinde olmaz.

Sarhoşun ismi cehennemde okunur.

Sarhoşun lakırdısı kaleme gelmez.

Sarhoşun mektubu meyhanede okunur.

Sarhoşun yemini/tövbesi meyhaneyi görünceye kadardır.

Sen üzümün suyunu çıkart da, o da senin huyunu çıkartsın.

Sıçana rakı içirmişler, kediye meydan okumuş.

Şarap kebap, hay hay; hesap kitap, vay vay.

Şişede durduğu gibi durmaz. / Şarap fıçıda durduğu gibi durmaz.

Maide Suresi, 90-91: Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?