Alkolün Cinsel Hayata Etkileri

Alkol ve Alkolün Zararları: Cinsel Sorunlar, İktidarsızlık vs...

Alkolün Cinsel etkileri konusunda çeşitli tartışmalar vardır. Bazıları az miktarda alkolün kişiyi rahatlatacağı teziyle cinsel performansı arttıracağını savunur. Alkolün bu etkisi çok tartışmalı olmakla birlikte, alkolün, az ya da çok olsun, orta ve uzun vadede kesinlikle cinsel sağlığı bozarak çeşitli cinsel işlev bozukluklarına neden olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Cinsel işlev açısından istek evresinde hem olumlu hem olumsuz etkileri olabilen alkolün, uyarılma fazında erkeklerde daha fazla olmak üzere olumsuz etkileri vardır. Empotansa yol açmasının ötesinde performans endişesini de arttırabilir. Orgazm alanında daha fazla bozulmaya yol açabilmektedir. Subjektif olarak cinsel ilişkide alınan zevk açısından çelişkili etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber artan dozla beraber tüm evrelerde olumsuz etkileri görülmektedir.

Alkolün, az miktarlarda dahi olsa, kronik yani uzun süreli kullanımında ise sinir sistemi, karaciğer ve endokrin sisteme olan etkilerine bağlı olarak cinsel işlev bozukluklarında belirgin artış görülmektedir. Ayrıca cinsel işlevin evreleri dışında alkol nedeni ile evlilik ilişkisinde sorunlar, ilişkilerde kıskançlıkta artış ve cinsel suçlarda artış da dolaylı olarak cinsel işlevi olumsuz etkileyebilmektedir.

Alkol kullanan erkeklerde, erkeklik hormonu olan testesteron başta olmak üzere cinsellikle ilgili hormonlarda azalma olur. Buna bağlı olarak da testislerde küçülme, cinsel güçsüzlük yani iktidarsızlık, memelerin büyüyerek kadın memesi görünümüne yaklaşması gibi belirtiler görülebilmektedir.

Kadınlarda da alkol kullanımı çeşitli cinsel sorunlara yol açmaktadır. Cinsel isteksizlik bunlardan sadece biridir.

Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 80 kronik alkol bağımlısı üzerinde etil alkolün genetik yapıda oluşturduğu hasarlarla ilgili yapılan çalışmada, alkolik kişilerdeki kromozom hasar sayısı ve anormal hücre sayısının, oldukça fazla olduğu da ortaya çıkmıştır. Bozulan bu kromozomlar yeni nesilleri tehdit etmektedir.